Prof.Dr. Zigfrīds Cilinskis, Daniels Irigangs
Variantoloģija

Variantoloģijas pieeja ir universāla un neviendabīga, taču tajā pat laikā tās mākslinieciskā un zinātniskā attīstība noris caur mediju dziļā laika koncepciju. Lai aplūkotu attiecības starp mākslu, zinātni un tehnoloģijām, ir nepieciešami atvērti jēdzieni. Līdzīgi Fuko ģenealoģiskajai pieejai vēsturisku singularitāšu aplūkošanā, arī Variantoloģijas mediju arheoloģijas pētījumos tiek piedāvāts klasiskajam eiro-centrismam pretējs skatījums, tādējādi paplašinot ierobežoto izpratni par mediju diskursu, kurā tiek uzskatīts, ka mediju paradigmas izcelsme ir Eiropas modernitāte. Dziļā laika koncepcijas variantoloģiskās attiecības starp mākslu, zinātni un tehnoloģijām paredz īpašu attieksmi pret pagātni. Šajā pieejā mazāk uzmanības tiek veltīts tam, kas jau ir pastāvošs jeb spēkā esošs. Mūs vairāk interesē, kas varētu būt bijis iespējams. Ja ir vēlme spriest par nākotnes iespējām, ir nepieciešams atzīt arī pagātnes daudzveidību un iespējamību. Līdz ar piektā sējuma izdošanu, kā arī ar vairāk kā 60 zinātnieku un mākslinieku sniegto draudzīgo atbalstu, Variantoloģijas projekts ir noslēdzies. Taču variantologu darbs ar to vēl nebeidzas, projektam veltītā prezentācija un diskusijas Tehno-ekoloģiju ietvaros varētu kalpot kā aicinājums pārdomāt lokāli daudzveidīgo dziļo laiku, tādējādi atverot pagātnes iespējas arī nākotnē.

Zigfrīds Cilinskis – vadošais rektors Ķelnes Mediju mākslas akadēmijā; Mediju teorijas, arheoloģijas un variantoloģijas profesūra Berlīnes Mākslas universitātē; Mišela Fuko-profesors tehno-estētikā un mediju arheoloģijā Saas-Fee Universitātē Šveicē; Vilema Flusera arhīva direktors Berlīnē. Publicējis vairākas grāmatas un rakstus par mākslas un mediju teoriju un arheoloģiju.

Daniels Irigangs ir aspirants (MA) Berlīnes Mākslas universitātē (UdK) un pētniecības asistents Mediju arheoloģijas/variantoloģijas projektā UdK. 2009. gadā absolvējis Biznesa un sabiedrības komunikācijas studijas. 2006. gadā bijis viens no dibinātājiem aģentūrai agenturfuerkrankemedien (AFKM). Veicis pētījumus par datu vizualizēšanas epistemoloģiskajiem un filozofiskajiem priekšnoteikumiem.