reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 
RIXC galerija Spīķeros:

Izstāde
Semiconductor (Ruta Džārmena un Džo Gerharts), Lielbritānija
BLACK RAIN

video instalācija, 2009. g.

Bildes no izstādes

Laiks:
2010. gada 15. janvāris - 7. februāris
Izstādes atklāšana 15. janvārī pl. 19.00

Vieta:
RIXC galerija, Spīķeri, Maskavas iela 12, korpuss 1

Izstādes darba laiks:
P, O.. Brīvs
T., C., Pie. 14:00 – 19:00
S., Sv. 12:00 – 18:00

Lielbritānijas mākslinieku pāra Semiconductor – Rutas Džārmenas un Džo Gerharta – videoinstalācija “Black Rain” būs apskatāma Spīķeros RIXC galerijā no 2010. gada 15. janvāra līdz 7. februārim.
Darba “Black Rain” izejmateriāls ir attēli, kuri saņemti no Saules izpētes dvīņu satelītiem STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory jeb Saules un Zemes savstarpējo attiecību observatorija). Attēlos redzams saules vējš un koronas (Saules atmosfēras ārējā slāņa) masas izvirdumi starpplanētu telpā, kas tiecas Zemes virzienā.

Strādādami kopā ar STEREO zinātniekiem, Semiconductor apkopoja visus uz to brīdi pieejamos heliosfēras attēlveidotāja izdarītos uzņēmumus, atklājot satelītu ceļojumu no to sākotnējās orientācijas līdz satelītu pašreizējai kustībai Zemes orbītā ap Sauli. Saules vējš, koronas masas izvirdumi, garāmejošās planētas un komētas, kas riņķo ap Sauli, var redzēt kā fona zvaigznes; garām paslīd arī Piena Ceļš.

Tāpat kā Semiconductor iepriekšējā darbā “Brilliant Noise” (kas bija izstādīts Rīgas Mākslas telpā izstādē "Spektropija" 2008. gadā), kurš mums ļāva paraudzīties uz Saules virsmas notiekošajā, arī šajā darbā mākslinieki izmanto neapstrādātus zinātniskiem mērķiem savāktus satelītu datus, kas vēl nav attīrīti un apstrādāti plaša patēriņa vajadzībām. Aptverot cilvēka līdzdalību attēlu uzņemšas procesā un pēcapstrādē, mums tiek atgādināts par cilvēka novērotāja klātbūtni, kas cenšas paplašināt mūsu uztveri un zināšanas ar tehnoloģisku inovāciju palīdzību.

Videoinstalācija, portreta ekrāns, HD, 2009.
Dati – NASA STEREO misijas heliosfēras attēlveidotājs
Autori – Semiconductor (Ruta Džārmena un Džo Gerharts)
Pasūtītājs: Animasivo Mexico City

Pateicība: Chris Davis and Steve Crothers at the STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK; Stuart Bale and Steven Christe at Space Sciences Lab UC Berkeley, USA.

http://www.semiconductorfilms.com


Exhibition
Semiconductor (Ruth Jarman and Joe Gerhardt), UK
BLACK RAIN

videoinstallation, 2009

Photo from the exhibition

Time:
January 15 - February 7, 2010
Exhibition opening January 15th

Location:
RIXC galery, Spīķeri, Maskavas iela 12, K 1, Riga

Exhibition working hours:
Wednesday, Thursday, Friday 14:00 – 19:00
Saturday , Sunday 12:00 – 18:00

Video installation “Black Rain” by UK artists Semiconductor (Ruth Jarman and Joe Gerhardt) will be exhibited in RIXC Gallery in Spikeri from Janury 15 – February 7, 2010. Black Rain is sourced from images collected by the twin satellite, solar mission, STEREO. Here we see the HI (Heliospheric Imager) visual data as it tracks interplanetary space for solar wind and CME's (coronal mass ejections) heading towards Earth.

Working with STEREO scientists, Semiconductor collected all the HI image data to date, revealing the journey of the satellites from their initial orientation, to their current tracing of the Earth's orbit around the Sun. Solar wind, CME's, passing planets and comets orbiting the sun can be seen as background stars and the milky way pass by.

As in Semiconductors previous work “Brilliant Noise” (exhibited in the exhibition “Spectropia” in Riga Art Space in 2008) which looked into the sun, they work with raw scientific satellite data which has not yet been cleaned and processed for public consumption. By embracing the artifacts, calibration and phenomena of the capturing process we are reminded of the presence of the human observer who endeavors to extend our perceptions and knowledge through technological innovation.

Video installation, single screen portrait HD,16:9 widescreen, 2009
Data courtesy of the Heliospheric Imager on the NASA STEREO mission
A Semiconductor film by Ruth Jarman and Joe Gerhardt
Commissioned by Animasivo Mexico City

Many thanks to: Chris Davis and Steve Crothers at the STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK and Stuart Bale and Steven Christe at Space Sciences Lab UC Berkeley, USA.

http://www.semiconductorfilms.com


Izstādi organizē | Organized by
RIXC sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojektu KIM?

Kontakti | Contact
Jauno Mediju Kultūras Centrs RIXC, 11. Novembra Krastmala 35-201, Rīga.
Tel. +371 67228478, e-mail: 2009 (at) rixc.lv

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication