reader mailinglists calendar projects rixc 
network
         
RIXC / NET RADIO
 

5 oktobris 2007 | 5 october 2007
[RADIOPHARE] nr. 007-2007 - Neiromeditācija dizaina labirintā
klausīties (mp3)

Ieraksts no koncerta izstādē 'Dizaina labirints'. BALLET RACHITIS, STROPS, CLAUSTRUM, KARLIKS(ZOT) saspēle un analogā elektronika.

[RADIOPHARE] nr. 07-2007 - Neuromeditation in design labyrinth
listen (mp3)

Live recording from the concert. BALLET RACHITIS, STROPS, CLAUSTRUM, KARLIKS(ZOT) teamwork and analogue electronics.


4 oktobris 2007 | 4 october 2007
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 012-2007 - Sputņika gadadiena
klausīties (mp3)

Pirmā mākslīgā zemes pavadoņa 'SPTNIK' palaišanas gadadienai veltīts raidījums - KRUGOZOR: mix no apvāršņa kolekcijas.
Tuvāka informācija: http://sputnik.irmielin.org

[ACOUSTIC SPACE] nr. 012-2007 - International Sputnik Day
listen (mp3)

KRUGOZOR: The Skyline Collection Mix dedicated to the international SPUTNIK day.
Read more: http://sputnik.irmielin.org


27 aprīlis 2007 | 27 april 2007
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 011-2007 - RTX
klausīties (mp3)

Tīklotās skaņu mākslas tiešraidi "Radio Tower Xchange" būs iespējams klausīties piektdien, 27. aprīlī no pl. 19.00 līdz 23.00 internetā.
Galvenā “Radio Tower Xchange” tiešraide būs no Rīgas, kurā tiks atskaņotas "Xchange" mākslinieku iesniegtās interpretācijas par "viļņu" un "radio torņu" tēmu. Tiešraidē tiks atskaņotas audiālas interpretācijas ko iesnieguši mākslinieki: Martin John Callanan (Lielbritānija), Jan-Peter E.R. Sonntag (Vācija), Horia Cosmin Samoïla / Spectral Investigations Collective (Francija), Nils Edvardsson (Zviedrija), Superfactory(TM) (Lietuva/Vācija), Mārtiņš Ratniks un Clausthome (Latvija), un citi.
Paralēli internetā būs arī citas tiešraides, ko nodrošinās partneri no “Xchange” tīkla – Briselē (Beļģija), Bratislavā (Slovākija), Orleānā (Francija) un Ļubļanā (Slovēnija). Savstarpēji apmainoties ar reāllaika skaņas avotiem, RTX dalōbnieki kopā radīs tīklotu skaņu performanci.
"Radio Tower Xchange" ir noslēguma posms projektam "Viļņi", ko realizē RIXC (Latvija) sadarbībā ar partneriem (OKNO/Beļģija, TESLA/Vācija, PROJEKT ATOL/Slovēnija, ELLIPSE/Francija, INTERACTIVE INSTITUTE/Zviedrija) un ko atbalsta ES programma Kultūra 2000 un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.
Tuvāka informācija: http://rixc.lv/waves/rtx

Attēli

[ACOUSTIC SPACE] nr. 011-2007 - RADIO TOWER XCHANGE
listen (mp3)

RTX is networked sound performance event, taking place online on April 27th, from 18.00 CET - 21.00 CET. Sound artists from various countries and Xchange network were invited to contributed their audio art works in relation to "radio towers", "antennae" and "waves" thematics. The main live stream will be provided by the RIXC from Riga, featuring artists' contributions by Martin John Callanan (UK), Jan-Peter E.R. Sonntag (DE), Horia Cosmin Samoïla / Spectral Investigations Collective (FR), Nils Edvardsson (SE), Superfactory(TM) (DE/LT), Martins Ratniks and Clausthome (LV) and others.
In parallel, there will be live streams from Bratislava, Brussels (provided by OKNO), Orleans (by Ellipse and Labomedia) and pre-recorded contribution from RTX event in Ljubljana (by Projekt Atol).
Radio Tower Xchange is the closing event of the WAVES project, collaboratively implemented by the RIXC (LV), OKNO (BE), TESLA (DE), ELLIPSE (FR), PROJEKT ATOL (SI) and PERFORMING PICTURES / INTERACTIVE INSTITUTE (SE) during 2006-2007, and supported by EU Culture 2000 programme and Latvian Ministry of Culture.
Read more: http://rixc.lv/waves/rtx

Images


23 novembris 2006 | 23 november 2006
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 010-2006
klausīties (mp3)

Minnas Henriksones un Sezgina Boinika prezentacija. Mākslinieki stāsta gan par gūto pieredzi radošajā darbnīcā 'Mainigās identitātes', kas bija veltīta laikmetigās mākslas un nacionālisma tēmai, un kas notika Kosovas pilsētā Pristina, gan par topošo izdevumu - veltītu šai pašai tēmai.
Tāpat mākslinieki pastāstīs par savu pieredzi dažādās Austrumeiropas pilsētas (Zagreba, Belgrada, Stanbula un Rīga).

Attēli

[ACOUSTIC SPACE] nr. 010-2006
listen (mp3)

Minna Henriksson and Sezgin Boynik are talking about their experience with 'Altered Identities' workshop on the topic of Contemporary art and Nationalism, in Pristina, Kosovo, and the forthcoming publication they are editing with the same topic.
Also, they will tell about their experiences relating to the topic in different East European cities (Zagreb, Belgrade, Istanbul, Riga).

Images


20 maijs 2006 | 20 may 2006
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 009-2006: How I learned to love RFID
Inke Arns un Francis Hunger (realmedia formāts)
Bruce Sterling (realmedia formāts)
Rena Tangens, padeluun (realmedia formāts)
Rob van Kranenburg (realmedia formāts)
Wolfgang Lammers (realmedia formāts)
Rasa Šmite un Honor harger (realmedia formāts)

radošā darbnīca (realmedia formāts)

Šajās lekcijās tiek apskatīti mākslinieciski un kritiski projekti, kas izmanto RFID (Radio frekvences identifikācija - Radio Frequency Identification) tehnoloģiju. Šī tehnoloģija, kas no pirmā acu uzmetiena šķiet vienkārši kā parastā svītru koda (preču identifikātors lielviekalos) turpinājums, patiesībā ir daudz varenāka par veco labo svītru kodu. RFID etiķete ir pasīvs radio raidītājs, kurš uz pieprasījumu izsūta informāciju, kas saglabāta tā atmiņā. Šobrīd šo informāciju iespējasm nolasīt jau no 6 metru attāluma, nolasīšanas procesam paliekot nemanāmam. Izmantojot šo identificēšanas sistēmu, kur katram objektam ir unikāla identitāte, būs iespējams uzzināt precīzu informāciju par jebkuru objektu pasaulē. Kā gan būtu dzīvot tādā pasaulē, kurā visas lietas nepārtraukti sarunājas savā starpā?

[ACOUSTIC SPACE] nr. 009-2006: How I learned to love RFID
Inke Arns and Francis Hunger (realmedia file)
Bruce Sterling (realmedia file)
Rena Tangens, padeluun (realmedia file)
Rob van Kranenburg (realmedia file)
Wolfgang Lammers (realmedia file)
Rasa Smite and Honor harger (realmedia file)

Workshop (realmedia formāts)

The series of lectures brings together approaches and projects that artistically and critically deal with Radio Frequency Identification (RFID) technology. This technology which at first glance seems to be a simple further development of the bar code (well known from the supermarket) is much more powerful that the good old bar code technology. RFID tags are passive radio transmitters, which upon receiving a minor wireless energy impulse are sending back the information stored on their memory. Today, this information can be read already at a distance of six meters – without the process getting noticed. In addition, with its unique identification numbering system, this technology will allow for a precise identification of every object worldwide. What will it be like to live in a world where all the objects constantly will be talking to each other?

workshop website - How I learned to love RFID


11 maijs 2006 | 11 may 2006
[RADIOPHARE] nr. 006-2006: BALLET RACHITIS
klausīties (mp3)

Harshnoise ar atkāpītēm
meta-mūzika, pirmsmūzika, pēcmūzika, mūzika kā tāda...

[RADIOPHARE] nr. 006-2006: BALLET RACHITIS
listen (mp3)

Harshnoise with irregularities
metamusic, before and after music, music as such...


5 aprīlis 2006 | 5 april 2006
[RADIOPHARE] nr. 005-2006: KAUNA TRAIPS
klausīties (mp3)

Kolektīvs ar nosaukumu „Kauna traips” industriālajā subkultūrā darbojas samērā nesen. Tomēr grupas dalībnieki ir pieredzējuši mūziķi, kas savā mūzikā galveno uzsvaru liek uz saturu, piešķirot tam lielāku nozīmi kā formai.

[RADIOPHARE] nr. 005-2006: KAUNA TRAIPS
listen (mp3)

A collective entitled „Kauna traips” are recent contributors of Latvian industrial subculture scene. However, the participants of the group are experienced musicians that in their music emphasise ‘content’, preferring it to ‘form’.


9 decembris 2005 | 9 december 2005
[VIĻŅI] nr. 002-2005: RADIOVIĻŅI
klausīties Adam Hyde lekciju (mp3)
klausīties Oskaru Poikānu un Andžoni (mp3)
klausīties Sound Meccano un Evgeniy Droomoff (mp3)
klausīties Uģi Vītiņu (mp3)

RADIO VIĻŅI programma notiek festivāla “Māksla+Komunikācijas 2006: VIĻŅI” ievadpasākuma sērijas ietvaros.
Programmā ietverta DIY ("dari pats") radio radošā darbnīca un jauno mediju mākslinieka Adama Haides (Jaunzēlande) lekcija, radio aktīvista Tetsuo Kogavas ievadvārdi tiešsaistē no viņa studijas Japānā (tiešraide internetā).
Mūzika un skaņas performances: Evgeniy Droomoff un Sound Meccano, Oskars Poikāns un Andžons, Andris Dzenītis, Clausthome (DVD prezentācija), Uģis Vītiņš, Arno Škipars.
http://rixc.lv/projects/radiowaves

[WAVES] nr. 002-2005: RADIOWAVES
listen lecture by Adam Hyde (mp3)
listen Oskars Poikans and Andzons (mp3)
listen Sound Meccano un Evgeniy Droomoff (mp3)
listen Ugis Vitins (mp3)

RADIO WAVES is a programme of the 8th international "Art+Communication2006: WAVES" festival (that will take place in Riga , August 2006) introductory event series.
The RADIO WAVES event programme includes: DIY radio workshop and lecture by new media artist Adam Hyde (New Zealand), online introduction by radio activist Tetsuo Kogawa from his studio in Japan (live via the internet).
Music and sound performances: Evgeniy Droomoff un Sound Meccano, Oskars Poikāns un Andžons, Andris Dzenītis, Clausthome (DVD prezentācija), Uģis Vītiņš, Arno Škipars.
http://rixc.lv/projects/radiowaves


25 oktobris - 20 novembris 2005 | 25 october - 20 november 2005
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 008-2005: SPEKTOGRĀFIJA
klausīties simpoziju (mp3)
klausīties Gas of Latvia un Oskars Poikans (mp3)
klausīties Semaphore = Adam Hyde, Ewen, Maneater (mp3)
klausīties Clausthome (mp3)

Skņu mākslas rezidenču programma RIX-STUDIO un starptautisks simpozijs Spektra Kartēšana notika 2005 gada oktobrī un novembrī Point Éphémère (Parīzē).
http://rixc.lv/projects/spectrography
http://rixc.lv/projects/spectrography

[ACOUSTIC SPACE] nr. 008-2005: SPECTROGRAPHY
listen symposium (mp3)
listen Gas of Latvia un Oskars Poikans (mp3)
listen Semaphore = Adam Hyde, Ewen, Maneater (mp3)
listen Clausthome (mp3)

Sound art residency programme RIX-STUDIO and international symposium on SPECTRUM CARTOGRAPHY took place in october/november 2005 at Point Éphémère (Paris).
http://rixc.lv/projects/spectrography


29 aprīlis 2005 | 29 april 2005
[VIĻŅI] nr. 001-2005: VIĻŅI: SKENĒŠANA
klausīties lekcijas (realmedia formāts)
klausīties Scanner (realmedia formāts)
klausīties Clausthome (realmedia formāts)

lejuplādēt Scanner (mp3)
lejuplādēt Clausthome (mp3)

Lektorijs "Viļņi: skenēšana" ir pirmais 8. starptautiskā festivāla "Māksla + Komunikācijas 2006: Viļņi" ievadprogrammas pasākums, kas iepazīstina ar vienu no visaktuālākajām elektromagnētisko "viļņu" izpētes un radošo eksperimentu jomām – radiofrekvenču skenēšanu.
Ar savu radošo darbību šajā jomā uzaicināts iepazīstināt viens no pazīstamākajiem skaņu māksliniekiem Scanner – a.k.a. Robin Rimbaud (Londona). Savukārt festivāla izstādes vieskurators Armin Medosch (Londona) iepazīstina ar "Viļņu" koncepciju un mākslinieku radošajiem eksperimentiem elektromagnētiskajā spektrā. Lektoriju noslēdz britu skaņu mākslinieka Scanner (Robin Rimbaud) un latviešu mūziķu - radio skenēšanas Clausthome (Lauris Vorslavs, Ģirts Radziņš) performances.

[WAVES] nr. 001-2005: WAVES: SCANNING
lectures (realmedia file)
scanner performance (realmedia file)
clausthome performance (realmedia file)

download Scanner (mp3)
download Clausthome (mp3)

Lecture and performance session "Waves: Scanning" is the first intro-project of the next "Art+Communication: Waves" festival. It will focus on one of the most current domains in the research and creative experiments on electromagnetic waves - scanning of the radio frequencies.
Since more than 100 years, electromagnetic waves have been used for communications - from the wireless telegraph, radio and television to satellites, mobile phones and wireless technologies.International exhibition "Waves" that will take place in Riga in 2006, celebrating the 10th anniversary of International festival "Art + Communications", will reveal the rich traditions of the use of waves as a material and media in art and on the phenomena of waves as universal principle.


Lai noklausītos tiešraides jums nepieciešama kāda no šīm programmām: (relmedia player, winamp, mplayer, xmms, itunes, quicktime)

Raidījumi tapuši ar Rīgas Domes Kultūras Pārvaldes un Kultūrkapitāla fonda atbalstu, http://rixc.lv/info/support.html


radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication