\ \ \
 
     
 
 

[RAM5]: ATVĒRTĀ KODA MEDIJU ARHITEKTŪRA
5. starptautiskais simpozijs projekta RAM: Re-Approaching New Media ietvaros notiks Rīgā, no 2004. gada 5. - 8. maijam.

Simpozijs veltīts atvērtā koda (open source) idejām un to adaptācijai arhitektūrā un mobilo komunikāciju piesātinātajā pilsētā, lokatīvo mediju mākslā, kartogrāfēšanā un bezvadu tīklu sociālajā organizācijā, tīklā raidošajos medijos un mobilo mediju akustiskajā šūntelpā.

Atvērtā koda idejas sakņojas zinātnieku un datorprorgrammētāju kopienās, kur informācija par izpētes procesiem un gala rezultāti tiek padarīti brīvi pieejami visiem interesentiem kopīgu ideju īstenošanas un nozares attīstības vārdā.

Šajā kontekstā simpozija dalībnieki pētīs kā piemērojot Atvērtā koda idejas mūsdienu arhitektūras, lokatīvās mākslas un tīklā raidošo mediju praksē, slēgtās sistēmas pārvērst atvērtās naratīvās struktūrās. Tiks diskutēts arī kā Atvērtā koda koncepcija maina priekšstatu par autortiesībām un intelektuālo īpašumu, nodrošinot brīvu pieeju mediju saturam un veicinot sabiedriskā īpašuma paplašināšanos. Simpozija mērķis ir tuvoties interaktīvai kopsadarbības praksei un no autortiesībām brīvai kultūrai.

Programmā: lekcijas, mākslinieku prezentācijas, multimediju un skaņu mākslas performances un radošās darbnīcas par attiecīgo tematiku: „Lokatīvie mediji”, „Atvērtā koda arhitektūra” un „Akustiskā šūntelpa”.

Noslēgumā -- 8. maijā: ATVĒRTĀ KODA DIENA -- veltīta publiskām diskusijām par brīvajām un atvērtā koda programmatūrām, brīvajiem bezvadu tīkliem un "kā licencēt brīvību" -- par publiska, brīvi pieejama mediju satura nodrošināšanu, kā arī par situāciju Latvijā, valodu un Latvijas atvērtā koda asociācijas LAKA projektiem.


* Simpozija norises vieta:
RIXC Mediju telpa un Mākslas Māja, 11. Novembra Krastmalā 35


* organizē:
RAM5 organizē: Jauno mediju kultūras centrs RIXC.
Atvērtā koda dienu organizē RIXC sadarbībā ar K@2.


* atbalsta:
RAM projektu atbalsta Eiropas Savienības programma Culture 2000.
RAM5 Rīgā atbalsta LR Kultūras Ministrija, Latvijas Kultūrkapitāla fonds un Ziemeļvalstu Ministru Padomes Informācijas Birojs Rīgā.
Atvērtā koda diena notiek K@2 un RIXC sadarbības projekta "Innovation in Integration" ietvaros ar Eiropas Savienības programmas Phare atbalstu.


* atsauces:
http://rixc.lv/03 - "mediju arhitektūras" festivāls Rīgā 2003
http://locative.x-i.net - "lokatīvie mediji" radošās darbnīcas Liepājas Karostā 2003
http://www.locative.org - lokatīvo mediju laboratorija
http://www.suite75.net/blog/maze/ - Atvērtā koda arhitektūras lapa


* adrese:
http://rixc.lv/ram5

PAR RAM: JAUNA PIEEJA JAUNAJIEM MEDIJIEM

RAM: Jauna pieeja jaunajiem medijiem starpdisciplināru un starptautisku simpoziju sērija un sadarbības projekts starp CRAC Stokholmā, Atelier Nord Oslo, E-Media Center Tallinā, Olento Helsinkos, Vilma/Jutempus Viļņā un RIXC Rīgā.
RAM simpoziji un publikācijas tiks veltītās tādām tēmām kā daudzautorība, jaunas utopijas, kolektīvā inteliģence, mijiedarbība starp virtuālo un fizisko telpu, datorspēles un sociālās programmatūras tīklā.
RAM iniciators un koordinators ir CRAC - Creative Room for Art and Computing Stokholmā. Trīs gadu laikā RAM projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības programmas Culture 2000 atbalstu.

http://www.ram-net.net

KONTAKTI

Adrese: RIXC, 11. Novembra Krastmala 35, Riga LV 1050

Tel. +371-7228478 (RIXC), 371-8200289 (Mara), +371-76546776 (Rasa, Raitis)

Fax: +371-7228477

E-mail: rixc ( at ) rixc.lv, mara ( at) re-lab.net (Mara Traumane)

Rīgas centra karte

 

ATBALSTA: