\ \ \
 
     
 
 

NicePAPER

SATURS:

STABILĀ TELPA, ELASTĪGĀ TELPA UN ATVĒRTĀ KODA ARHITEKTŪRAS IESPĒJAS
Usmans Haks

IDEJUMU KOMMŪNISMS: TUVOJOTIES ATVĒRTĀ KODA ARHITEKTŪRAS PRAKSEI
Deniss Kaspori

TĀ NAV ATKAL JAUNA BEZVADU TĪKLU UTOPIJA -- ATTĪSTOT SOCIĀLOS PROTOKOLUS BRĪVAJIEM TĪKLIEM
Armīns Medošs

DIVE - IENIRSTI BRĪVĀS PROGRAMMATŪRAS UN COPYLEFT KULTŪRĀ!
Copyleft teksts

BRĪVĪBAS LICENCE
Atis Gailis